About

La Màcula és un blog creat per la Lluc Massaguer, dissenyadora gràfica, directora d’art, docent i investigadora en disseny.

Reuneix temes relacionats amb el disseny, la producció gràfica, la formació i la mirada curiosa de qui veu coses on de vegades no hi són, fixant-se en els detalls, els errors i tot allò que conté l’ofici de dissenyar i imprimir.

En producció gràfica, una màcula és aquell paper que s’utilitza per netejar la màquina d’impressió, per fer proves de color o d’entintatge fins arribar al nivell òptim per a la impressió definitiva.

És un element útil, una eina, que s’acostuma a descartar, com a part de la merma de paper, però que sovint, quan s’ha reutilitzat i s’hi han sobreposat diferents impressions, acaba sent una peça gràfica, única, que conté atzar, error i, alhora, una imatge suggerent.

En visió, la màcula (del llatí macula = taca), és la zona de la retina on es produeix la visió fina dels detalls i la percepció del color.